Zasada ActioDirecta a wypłata OC

8 listopada 2017

ubezpieczenia (4)

Ogólnie, w sytuacji gdy dochodzi do zdarzenia drogowego, bardzo często osoba poszkodowana po dopełnieniu wszelkich formalności musi oczekiwać na wypłatę należnych jej środków pieniężnych znacznie dłużej niż ustawowo przyjęte trzydzieści dni. Niektórzy aż tak długo, jak nawet wyżej wspomniane standardowe trzydzieści dni czekać nie mogą, dlatego też względem szczególnych przypadków ustalono zasadę actiodirecta. Co to takiego?

Zasada actiodirecta opiera się na opcji szybkiej wypłaty. Daje ona sposobność zgłaszania wszelkich swoich roszczeń bezpośrednio, wprost do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, na skutek którego zostaliśmy poszkodowani. Dzięki temu okres oczekiwania na nasze pieniądze będzie krótszy i wyniesie nierzadko mniej niż te trzydzieści dni wcześniej wspomniane. Ogólnie jest natomiast określone w przepisach, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zrealizować likwidację szkody w okresie trzydziestu dni, licząc jako początek odliczania datę zgłoszenia powstałej straty. Taka wzmianka znajduje się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – akcie prawnym narzucającym na zakład ubezpieczeń konieczność naprawienia powstałych strat oraz otrzymania stosownej rekompensaty w okresie trzydziestu dni.