Za ubezpieczenie młody kierowca zapłaci więcej

10 lipca 2017

Za ubezpieczenie młody kierowca zapłaci więcej

Każdy właściciel pojazdu zobligowany jest do posiadania odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia. Przymusowe i wymagane od wszystkich zmotoryzowanych jest OC. Składki należne do opłacenia za tego typu polisę są natomiast bardzo mocno zróżnicowane i ta różnica wynika z wielu czynników, z czego jednym z ważniejszych jest wiek posiadacza pojazdu.

Musimy wiedzieć, że im młodszy jest kierowca, tym więcej zapłaci on za OC. Powód? Ubezpieczyciele są zdania, że taki zmotoryzowany nie jest jeszcze „wyrobiony”, a w konsekwencji tego większe jest ryzyko, że dojdzie do wypadku drogowego z jego udziałem i z jego winy. Wtedy ubezpieczyciel ma straty finansowe. W konsekwencji tego rosną stawki za OC dla młodocianych kierowców. Tym bardziej potwierdzają to aktualne statystyki, na podstawie których można wyciągnąć wniosek, że młodzi zasiadający za kółkiem znacznie częściej doprowadzają do kolizji.

Statystyki wypadkowe negatywnie rzutują na koszty OC dla tej kategorii kierowców, a także ich brak większego doświadczenia na drodze. Generalnie zwyżki, jakie mogą cechować tę grupę ubezpieczających się nierzadko wynoszą nawet kilkadziesiąt procent większe koszty niż w przypadku starszych kierowców. Tyczy się to kierowców do dwudziestego piątego roku życia oraz mających prawo jazdy krócej niż przez okres trzech lat.