W czym pomaga ubezpieczenie AC?

14 lutego 2022

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco to nic innego jak nieobowiązkowe ubezpieczenie wszelkich pojazdów mechanicznych. Autocasco obejmuje szkody, które powstały w wyniku działań osób trzecich bądź zdarzenia losowego, niezależnego od naszej woli.

Na ubezpieczenie AC decyduje się coraz więcej kierowców. To świetne zabezpieczenie, które może sfinansować nam straty powstałe w wyniku wielu przykrych sytuacji. Autocasco pozwala na uzyskanie odszkodowania w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowej. W ramach odszkodowania ubezpieczalnia może po prostu naprawić nasz samochód.

Co może zyskać posiadacz ubezpieczenia AC?

Ochrona ubezpieczenia AC dotyczy szkód powstałych nie tylko w ruchu drogowym. Wszelkie zdarzenia losowe takie jak pożar, kradzież, szkoda parkingowa czy szkody powstałe w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych także są objęte ochroną. Warto zaznaczyć, iż autocasco działa także poza granicami kraju.

Istnieje wiele wariantów ubezpieczenia AC. Niektóre z nich obejmują ochronę przed skutkami szkody całkowitej. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy przekracza 70% wartości pojazdu.
W przypadku, gdy posiadacz polisy AC zdecyduje się na odszkodowanie w formie bezgotówkowej, towarzystwo ubezpieczeniowe może zlikwidować szkodę w warsztacie partnerskim. Należy pamiętać, iż istnieje także możliwość indywidualnej naprawy szkody w dowolnym warsztacie. Wtedy naprawa odbywa się na podstawie kosztorysu. Większość wariantów autocasco obejmuje amortyzację częściej, ze względu na zużycie elementów pojazdu. Istnieją bowiem towarzystwa, które zgadzają się na zniesienie amortyzacji, jednak w tym przypadku składka za polisę AC będzie większa.

Czy warto objąć swój pojazd ubezpieczeniem AC?

Ubezpieczenie AC powinno być przede wszystkim dopasowane do naszych potrzeb. Jeśli nasz pojazd jest narażony na kradzież (parkowanie na niestrzeżonych parkingach), bądź działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (parkowanie pod gołym niebem), wówczas warto przemyśleć zakup polisy AC. Wielu kierowców skorzystało z tej oferty