Uszczerbek na zdrowiu. Co wtedy z OC?

29 sierpnia 2018

Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, które wywoła jakieś negatywne skutki dla zupełnie niewinnego niczemu kierowcy, konieczne okazuje się spisanie stosownego oświadczenia po to, aby dalej przekazać je do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel ma zaś obowiązek wypłacić zadośćuczynienie temu, który został w wypadku bądź kolizji pokrzywdzony. W grę wchodzi tu albo wypłata środków pieniężnych, albo opłacenie likwidacji szkody.

Jeżeli natomiast dojdzie do uszczerbku na zdrowiu kogoś, kto uczestniczył w wypadku drogowym, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego OC również ma tu swoją moc. Warto wiedzieć, iż tyczy się ona wtedy nie tylko kierujących, ale także pasażerów. W związku z tym, istotne jest przygotowanie dokumentu, a później skierowanie go do ubezpieczyciela, który nierzadko może zasugerować wykonanie krótkich oględzin. Z polisy odpowiedzialności cywilnej da się natomiast odjąć szereg wydatków związanych z procesem leczenia poszkodowanego. Może to być przykładowo eliminacja całkowitych wydatków dotyczących zakupu lekarstw, przeprowadzania rehabilitacji, pobytu w szpitalu.