Jeżeli potrzebujesz wysokiej klasy ubezpieczenia komunikacyjnego, bo zwykłe OC, czyli polisa odpowiedzialności cywilnej Ci nie wystarcza, koniecznie warto abyś zastanowił się nad ubezpieczeniem NNW. Jest to ubezpieczenie dla pasażerów, jak i kierowców ubezpieczanego auta.

Musimy wspomnieć o tym, że jest to polisa zapewniająca wypłatę odszkodowania w razie, gdy dojdzie do jakichś nieszczęśliwych zdarzeń losowych w ramach wypadku. NNW czyli innymi słowy polisa która bazuje na wypłacie rekompensaty na wypadek następstw stałych i trwałych w swych skutkach, a przykładem może być nieszczęśliwe zdarzenie drogowe, jak również uszkodzenie ciała, doprowadzenie do długiej rehabilitacji, czyli poważnego uszczerbku na zdrowiu, jak i nawet w momencie dojścia do śmierci osoby ubezpieczonej. Warto wspomnieć, że zazwyczaj firmy ubezpieczające bazują na dwóch podstawowych wariantach ubezpieczeń tu charakteryzowanych, a więc w ramach NNW można mówić o opcji ubezpieczenia kierowcy, ale też i wariancie ubezpieczenia zmotoryzowanego plus przewożonych przez niego pasażerów.