Ubezpieczenie NNW

9 stycznia 2019

Jeżeli potrzebujesz wysokiej klasy ubezpieczenia komunikacyjnego, bo zwykłe OC, czyli polisa odpowiedzialności cywilnej Ci nie wystarcza, koniecznie warto abyś zastanowił się nad ubezpieczeniem NNW. Jest to ubezpieczenie dla pasażerów, jak i kierowców ubezpieczanego auta.

Musimy wspomnieć o tym, że jest to polisa zapewniająca wypłatę odszkodowania w razie, gdy dojdzie do jakichś nieszczęśliwych zdarzeń losowych w ramach wypadku. NNW czyli innymi słowy polisa która bazuje na wypłacie rekompensaty na wypadek następstw stałych i trwałych w swych skutkach, a przykładem może być nieszczęśliwe zdarzenie drogowe, jak również uszkodzenie ciała, doprowadzenie do długiej rehabilitacji, czyli poważnego uszczerbku na zdrowiu, jak i nawet w momencie dojścia do śmierci osoby ubezpieczonej. Warto wspomnieć, że zazwyczaj firmy ubezpieczające bazują na dwóch podstawowych wariantach ubezpieczeń tu charakteryzowanych, a więc w ramach NNW można mówić o opcji ubezpieczenia kierowcy, ale też i wariancie ubezpieczenia zmotoryzowanego plus przewożonych przez niego pasażerów.