Ubezpieczenie AC auta o nietypowym przeznaczeniu

14 stycznia 2022

Ubezpieczenie AC teoretycznie może zostać wykupione przez każdego kierowcę, a wysokość składki zostanie ustalona indywidualnie, zgodnie z rozpoznanymi czynnikami ryzyka, wartością auta i zakresem ubezpieczenia. Jednak dotyczy to wyłącznie aut użytkowanych do zwykłych celów.

Auta do zwykłych i nietypowych celów

Towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się terminami auta wykorzystywanego w zwykłych celach i auta o nietypowym przeznaczeniu (albo analogicznymi). Wyjaśnienie tych pojęć nie jest intuicyjne, więc warto je omówić nieco bliżej. Samochód wykorzystywany w zwykłych celach to auto prywatne, które użytkowane jest w celu zaspokojenia życiowych potrzeb związanych z komunikacją, na przykład dojeżdżaniem do pracy, jeżdżeniem po zakupy itp. Z kolei, jeżeli samochód używany jest w celach zarobkowych – na przykład jako taksówka, do transportu materiałów niebezpiecznych, jako auto do wypożyczenia, albo szkolenia kierowców, to uznawane jest to za wykorzystanie nietypowe. Wszelkie nietypowe wykorzystania samochodu obciążone są większym ryzykiem, dlatego wielu ubezpieczycieli w ogóle nie proponuje dla nich autocasco. Jednocześnie warto pamiętać, że jeżeli w razie zaistnienia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe udowodni kierowcy, że auto wykorzystywane było w sposób nietypowy, to może zgodnie z prawem odmówić wypłacenia odszkodowania. Wszystko zależy od szczegółów zapisów umowy ubezpieczeniowej.

Czy można ubezpieczyć samochód o nietypowym przeznaczeniu?

Czy jednak można ubezpieczyć auto o nietypowym przeznaczeniu? Okazuje się, że tak. Na rynku funkcjonują towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują specjalny typ autocasco przeznaczony dla takich właśnie samochodów. Koszt ubezpieczenia będzie zależał od tego, jak oszacowane zostanie ryzyko, choć w przypadku popularnych typów zastosowań auta (taksówka, auto należące do wypożyczalni) możliwe jest często zapoznanie się ze wstępnym cennikiem z góry. Koszt ubezpieczenia takiego samochodu jest oczywiście znacznie wyższy niż koszt samochodu wykorzystywanego typowo.