Ubezpieczenie AC a ubezpieczenie GAP

19 grudnia 2022

Osoby, które decydują się na zakup nowego samochodu, muszą liczyć się z tym, że już w momencie opuszczenia salonu traci ono 10% na wartości. Co więcej, w pierwszym roku użytkowania jego wartość spada o ok. 20-30%, a w ciągu 3-5 lat nawet o 50%. Jak zatem skutecznie zabezpieczyć się przed tą sytuacją? Rozwiązaniem jest wykupienie polisy GAP.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Guaranteed Asset Protection (GAP) to nic innego jak ubezpieczenie od utraty wartości aktywów, dlatego powszechnie określa się je jako ubezpieczenie od straty finansowej. Ubezpieczenia GAP najczęściej kojarzą się z ubezpieczeniami samochodów, bo to właśnie one bardzo szybko tracą na wartości.

Poza tym tego typu polisy skierowane są do osób, które kupują auta na kredyt lub biorą je w leasing. Najczęściej polisa GAP pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami a kwotą, jaka jest wypłacana z ubezpieczenia AC. Warto przy tym nadmienić, że ubezpieczenie AC nie zawsze wystarcza na uregulowanie wszystkich rat leasingu lub kredytu. Stąd tak ważne jest wykupienie również polisy GAP.

Rodzaje ubezpieczeń GAP

Do wyboru mamy kilka ubezpieczeń GAP:

• GAP finansowy – to najtańsza opcja tego typu ubezpieczenia, która przydaje się zwłaszcza przy leasingu z niskim wkładem własnym i wysoką kwotą wykupu samochodu. W ramach tej umowy ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu a kwotą odszkodowania, które jest wypłacane z ubezpieczenia AC.

• GAP fakturowy – ta opcja ubezpieczenia jest najdroższa. W przypadku jej wykupienia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę pomiędzy ceną pojazdu na fakturze, a jego wartością rynkową z dnia wypadku lub kradzieży.

• GAP casco – przy tej polisie ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu a sumą ubezpieczenia z polisy AC – ważnego na dzień zawarcia umowy z Autocasco.
• GAP – indeksowy – najczęściej wykupowany jest w przypadku krótkich umów leasingowych. Przy tej polisie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% wartości zniszczonego lub skradzionego samochodu.