Ubezpieczenia komunikacyjne w pigułce

27 kwietnia 2020

Do powszechnie znanych form ubezpieczeń zalicza się ubezpieczenia komunikacyjne, które stanowią przymusowe – odgórnie narzucone – oraz dobrowolne rodzaje świadczeń ubezpieczeniowych. Wśród nich warto wspomnieć między innymi o OC, czyli ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, AC – czyli Autocasco, a także kilku innych dodatkowych, nieco mniej powszechnych rodzajach polis. Więcej o każdej z tych form poniżej.

Dwa główne rodzaje

Biorąc pod uwagę rodzaj ubezpieczeń komunikacyjnych, warto wspomnieć między innymi o polisach obowiązkowych oraz dobrowolnych. Te pierwsze stanowią polisy, jakie są niezbędne, a więc chodzi zwłaszcza o OC które musi posiadać każdy pełnoprawny, formalny właściciel pojazdu mechanicznego. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego natomiast mowa zwłaszcza o AC, a więc Autocasco, ale także o Assistance oraz NNW, czyli dosłownie ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Autocasco jest to polisa AC, czyli ubezpieczenie uwzględniające każdy pojazd o charakterze budowy silnikowej, którego konstrukcyjność pozwala na osiąganie minimalnej prędkości ponad dwudziestu pięciu kilometrów na godzinę. Istotna w tej klasyfikacji pojazdów okazuje się także ogólna masa, jaka powinna sięgać maksymalnie trzy i pół tony. Warto również zwrócić uwagę na to, że to ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie standardowe oraz dodatkowe, które z kolei jest załączone we wniosku ubezpieczającego składanym do konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym nawiązana została współpraca ze strony właściciela pojazdu ubezpieczanego.

ostrzeganie przed wypadkiem