Suma ubezpieczenia komunikacyjnego

1 lipca 2020

Pod terminem suma ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest powszechnym pojęciem, jakie występuje w słowniku towarzystw ubezpieczeniowych i zatrudnionych w nich agentów ubezpieczeniowych, kryje się przede wszystkim maksymalna suma pieniężna, jaka zostanie naliczona danemu konsumentowi w momencie, gdy posiadany przez niego pojazd mechaniczny, opatrzony odpowiednią polisa ubezpieczeniową, zostanie uszkodzony, zniszczony na skutek zewnętrznych czynników, czy też przez osoby trzecie, padnie łupem złodzieja, czy też spali się bądź zniszczy całkowicie na skutek klęsk pogodowych typu powódź czy silne zamiecie śnieżne oraz wichury.

Stała kwota ubezpieczeniowa jest szacowana zawsze w ściśle określony sposób, a mianowicie to jaka rekompensata finansowa zostanie komuś wydzielona uzależnione jest w szczególności od sumy łącznej pojazdu, ale w dniu, kiedy ten wóz został objęty ubezpieczeniem, czyli w praktyce- na dzień, w jakim umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym była podpisywana przez konsumenta. Warto także wspomnieć, że to jest tak zwana stała suma ubezpieczenia, natomiast w grę wchodzi również zmienna suma ubezpieczenia, jaka jest szacowana na zasadzie zaistnienia szkody w konkretnym jej wymiarze. Wtedy to wartość kalkulowana jest w oparciu zwłaszcza o umowę, ale także biorąc pod uwagę katalogi takie jka Euro-Tax czy też Info-Expert. Nie zapominajmy również, że nie wszystkie modele pojazdów mechanicznych uwzględnione zostają w wyżej wspomnianych katalogach, więc wówczas konieczne jest zazwyczaj skorzystanie z wyceny indywidualnej dokonywanej przez niezależnego konsultanta.