Rozwiązanie umowy OC – część I

15 lutego 2018

Wedle obowiązujących aktualnie przepisów, a mianowicie zapisów ujętych w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG oraz PBUK, istnieją konkretne zasady dotyczące ewentualnego rozwiązywania umowy obowiązkowej w zakresie polisy ubezpieczeniowej. O tym, jaki jest tryb rezygnacji i co konsument musi zrobić, aby bez żadnych konsekwencji móc zrezygnować z dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielem, dowiesz się z poniższych fragmentów.

Najczęstszy przypadek

Umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym jest możliwa do rozwiązania wówczas, gdy zaistnieją ściśle określone warunki, jakie uwzględnione zostały w zapisach ogólnych na temat OC. Po pierwsze, jest to sytuacja, w której klient w okresie nie późniejszym niż tydzień przed końcem czasu na jaki zawarto umowę, złoży pisemne wypowiedzenie aktualnej umowy. Wówczas polisa obowiązuje do terminu oficjalnego zakończenia polisy, jaki wyszczególniony został bezpośrednio w podpisywanej umowie.

Również dozwolone

Umowę z ubezpieczycielem w zakresie OC można także zerwać wraz z wyrejestrowaniem pojazdu, który do tej pory podlegał określonej polisie ubezpieczeniowe. Taki moment następuje zaś w sytuacji, kiedy dochodzi do kradzieży auta, zniszczenia samochodu poza granicami kraju, utraty auta na trwałe, co zostanie właściwie udokumentowane, a także wtedy, kiedy pojazd jest przekazywany do punktu zbierania samochodów, czy tez stacji demontażowej.