Przed czym chroni ubezpieczenie komunikacyjne?

31 marca 2020

Ubezpieczenie komunikacyjne jest bardzo potrzebne każdemu zmotoryzowanemu, który posiada dowolny pojazd mechaniczny. Jakikolwiek wóz i jego pełnoprawne posiadanie powinien wiązać się z koniecznością zakupienia przede wszystkim obligatoryjnej polisy ubezpieczeniowej OC, a więc polisy zwanej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, lecz nie tylko. Poprzez posiadanie również dodatkowych i nieobowiązkowych polis komunikacyjnych, możliwe jest zapewnienie gruntownego zabezpieczenia w momencie, gdy dochodzi do szkód majątkowych oraz uszkodzenia mechanicznego pojazdu – czy to naszego własnego, czy kogoś ale z naszej winy. W tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę zwłaszcza sytuację, gdy nawet czysto nieświadomie doprowadzimy do zdarzenia poważnego w skutkach na tyle, że trzeba będzie wypłacić poszkodowanemu rekompensatę finansową. Jeżeli posiadamy ważna polisę ubezpieczeniową, zrobi to towarzystwo ubezpieczeniowe z własnego budżetu, a jeżeli nie to będziemy zmuszeni wypłacić pieniądze z osobistych środków.

Polisa ubezpieczeniowa typu AC czyli standardowe dodatkowe ubezpieczenie Autocasco może chronić wszystkie strony zdarzenia czy kolizji drogowej. W głównej mierze mowa zarówno o poszkodowanym kierowcy, jak i samym sprawcy zdarzenia. Pieniądze obejmują rekompensatą zarówno ubytki na zdrowiu, jak i straty wiążące się z uszkodzeniem mechanicznym samochodu, jaki brał udział w kolizji czy wypadku, ale także zadośćuczynienie za sam fakt wypadku. Jeżeli chodzi o OC to jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jakie ma charakter obligatoryjny. Mowa przede wszystkim o obowiązkowym pakiecie, przynajmniej minimalnym w swym zakresie. To z kolei narzucone jest przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku. Jest to ustawa o obowiązkowym Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

trójkąt ostrzegawczy