Odkupienie OC i AC – jak to działa?

23 października 2017

droga

Bardzo często zdarza się obecnie, że mimo ewidentnych powodów do tego, żeby poszkodowany na skutek niefortunnego zdarzenia drogowego, ubiegał się o wypłatę należnego mu odszkodowania z tytułu poniesionych strat z polisy OC czy AC osoby winnej zajścia, towarzystwa ubezpieczeniowe nie są przychylne pokrzywdzonym. Zaniżanie kwot należnych w ramach rekompensaty bądź zupełne odrzucanie wniosków poszkodowanych to coraz powszechniejsza, niezgodna z aktualnymi przepisami prawnymi praktyka. W konsekwencji tego nie powinno nikogo dziwić, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich obywateli znajdujących się w tak trudnych okolicznościach, na rynku usługowym zaczynają wyrastać niczym grzyby po deszczu takie firmy, których celem funkcjonowania jest prowadzenie skupu odszkodowań.

Generalnie, procedura postępowania owych placówek usługowych jest zbliżona – zgłaszający się poszkodowany udaje się na rozmowę z konsultantem, na podstawie której jego konkretny przypadek zostaje poddany gruntownej analizie. W konsekwencji tego podejmowana jest natomiast dalsza decyzja i kolejne kroki, w oparciu o to czy firma zechce odkupić odszkodowanie, ale najczęściej w grę wchodzi pozytywna decyzja. Większość podmiotów tej kategorii nie pobiera za analizę przypadku poszkodowanego żadnych pieniędzy. Nie trzeba także, aby pokrzywdzony przynosił szczególne dokumenty – wystarczy tylko kosztorys naprawy samochodu zniszczonego na skutek wypadku, w którym zawiniła osoba trzecia, a jej towarzystwo ubezpieczeniowe, gdzie ma wykupioną polisę OC czy AC nie chce wypłacić środków pieniężnych w ogóle lub w takiej kwocie, jaka wymagana jest w pełni do pokrycia poniesionych szkód.