OC – wszystko, co warto wiedzieć

7 czerwca 2017

OC – wszystko, co warto wiedzieć

Do podstawowych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych warto zaliczyć OC. Jest to polisa uznawana za obowiązkową do wykupienia przez zmotoryzowanych. Wynika ona z regulacji prawnych, a dokładniej z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Na jej podstawie wszyscy, którzy mają pojazd podlegający rejestracji, koniecznie muszą zaopatrzyć się w ten rodzaj zabezpieczenia, jakim jest właśnie OC.

Regulacje na ten temat ujęte zostało w Rozporządzeniu Ministra Finansów pochodzącym z dnia 24 marca 2000 roku. Kierowca będący właścicielem danego wozu zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, która opiewa zazwyczaj na 12 miesięcy stałego świadczenia usług w razie dojścia do rozmaitych zdarzeń drogowych i wypadków losowych z szeregiem negatywnych skutków dla ubezpieczonego. W niektórych przypadkach, a dokładniej rzez biorąc wtedy, gdy auto zarejestrowane jest na krótszy czas niż rok, dochodzi do zawierania z towarzystwami ubezpieczeniowymi krótkoterminowej umowy.

Warto wiedzieć, że jeżeli nie wypowie się polisy, to ona automatycznie po upływie wyżej wspomnianego roku zostaje przedłużona. W przypadku OC musimy mieć świadomość, że jest to obowiąże każdego odpowiedzialnego zmotoryzowanego. W ten sposób kierowca jest chroniony przed ponoszeniem poważnych konsekwencji za szkodę, jaka wyrządzona zostaje zarówno na drodze, bezpośrednio w trasie, czyli będąc w ruchu, jak także w trakcie postoju pojazdu, który podlega polisie ubezpieczeniowej. W praktyce polega to na tym, że osoby, które są poszkodowane i mają wyraźne uszkodzenia pojazdu, mogą uzyskać stosowną sumę pieniężną na naprawienie powstałych szkód oraz rekompensatę poniesionych strat.