OC – to musisz wiedzieć

12 kwietnia 2020

Ubezpieczenie znane pod skrótem OC odnosi się do tak zwanej polisy komunikacyjnej odpowiedzialności cywilnej. Jest to rodzaj gwarantowanych pakietów świadczeń, jakie trzeba aby obowiązkowo wykupił dla siebie jako pełnoprawnego właściciela pojazdu mechanicznego każdy zmotoryzowany. Jako OC rozumie się obowiązek każdego kierowcy, bez wyjątku. Jak zostało wprowadzone tego rodzaju świadczenie i zarazem wymóg nałożony odgórnie na wszystkich posiadaczy aut?

Ubezpieczenie tego rodzaju jest w swym charakterze obligatoryjne. W konsekwencji tego jest regulowane w oparciu o przepisy prawa ruchu drogowego. Dokładniej rzecz biorąc, wszystko co jest niezbędne odnośnie polisy odpowiedzialności cywilnej zostało uwzględnione w ustawie z dnia dwudziestego drugiego maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. By móc zostać pełnoprawnym zmotoryzowanym, każdy świeżo upieczony właściciel dowolnego pojazdu mechanicznego- tak zupełnie nowego, wyprowadzonego wprost z salonu, czy też wozu używanego – musi zawierać ubezpieczenie nie później niż w momencie, kiedy doszło do rejestracji pojazdu. Jeżeli nie zastosujemy się do tego typu przepisów, obowiązkowo musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, jakie mogą być na nas nałożone chociażby podczas kontroli drogowej przez policję. OC jest to polisa nie tylko obowiązująca na naszych rodzimych drogach, ale także można mówić o polisie w zakresie ruchu zagranicznego, czyli o odpowiedzialności cywilnej w kontekście ubezpieczenia zwanego Zieloną Kartą. Jest to także obligatoryjny wymóg narzucony wraz z momentem zakładania standardowej polisy OC.