OC – przymusowa ochrona

31 marca 2020

Kiedy wchodzisz w posiadanie samochodu, koniecznie musisz wykupić wraz z nim ubezpieczenie jakie stanowi przymusową polisę. Mowa oczywiście o OC, czyli polisie odpowiedzialności cywilnej, która jest jedną z najbardziej charakterystycznych rodzajów ubezpieczenia komunikacyjnego. Stanowi przymusową ochronę, która zabezpiecza osoby poszkodowane i powodujące szkody w ramach różnorakich kolizji i zdarzeń drogowych. Niemniej jednak trzeba wspomnieć, że mimo przymusu posiadania OC, nie każdy zmotoryzowany decyduje się na tego typu gwarancję ochronną i za nieposiadanie aktualnego OC grozi kara do pięciu tysięcy grzywny.

OC jest to obligatoryjne w swym charakterze ubezpieczenie, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003. Mowa tu o ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z polskimi przepisami, ubezpieczenie pojazdu jest wymagane w momencie gdy kupimy samochód, a więc najpóźniej w dniu, kiedy doszło do jego rejestracji. Jeżeli natomiast nie zastosujemy się do tego wymogu, możemy spodziewać się w trakcie najbliższej, nawet zupełnie rutynowej kontroli drogowej wysokich kar finansowych. Warto także wspomnieć podczas charakterystyki ubezpieczeń komunikacyjnych o OC w ruchu zagranicznym, przez co rozumie się natomiast Zieloną Kartę. Jest to ubezpieczenie, jakie zawiera się równocześnie z kupnem polisy odpowiedzialności cywilnej to jest OC. Zupełnie dodatkowym, ale wartym zakupu ubezpieczeniem jest natomiast AC, a więc Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży.

wypadek na drodze