OC a AC – charakterystyka

8 września 2017

auto

Spośród szeregu możliwych do wykupienia polis komunikacyjnych, bardzo szeroko rozpowszechnione są polisy najczęściej wybierane, a więc OC i AC. Czym się one różnią i na czym polega ich zakres zastosowania i oddziaływania? O tym dowiesz się, poniżej zgłębiając tenże temat w naszych fragmentach artykułu.

Ubezpieczenie komunikacyjne, jakie by nie było, ma być po to, aby zabezpieczać pojazd na wypadek, gdyby doszło do jakiegokolwiek problemu związanego z jego uszkodzeniem, awarią, usterką, zderzeniem drogowym z jego udziałem itd. Obowiązkiem inwestycyjnym każdego zmotoryzowanego okazuje się postawienie na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli OC, jest to polisa, którą należy mieć na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Normy, jakie są dziś na ten temat obowiązujące to przede wszystkim ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji zobligowany jesteś zawrzeć stosowne ubezpieczenie. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz uzyskać mandaty w postaci kar finansowych.

Ubezpieczeniem dobrowolnym jest natomiast polisa AC czyli autocasco, jaka bazuje na tym, że w momencie gdy dojdzie do drobnej nawet stłuczki, będziemy mieć sposobność otrzymania rekompensaty na pokrycie poniesionych strat, nie musząc wyciągać pieniędzy z własnej kieszeni. Polisa tu omawiana to jest ubezpieczenie obejmujące także kradzież pojazdu, jego poszczególnych części, a także zniszczenia dotyczące uderzeń ze zwierzętami, przedmiotami, innymi wozami, osobami. Możesz też liczyć na wsparcie wtedy, kiedy Twój samochód będzie zniszczony na skutek działania osób trzecich, albo w momencie działania sił przyrodniczych, powiedzmy żywiołów.