OC a AC – charakterystyka najpowszechniejszych polis komunikacyjnych

13 stycznia 2019

Wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych, zmuszeni są do ochrony samochodów, a najlepiej jest to zrobić poprzez inwestycję w solidną ofertę wysokiej klasy towarzystwa ubezpieczeniowego, które pozwoli na to, żeby bez większych trudności móc zabezpieczyć auto w razie ewentualnych niespodziewanych zdarzeń losowych takich jak kradzież, wypadek, uszkodzenie poprzez zadziałanie osób trzecich, czy żywiołów.

Nieodzowny element

Współcześnie koszty naprawy zarówno swego pojazdu, jak i kogoś, który zostanie z naszej winy zniszczony, są tak olbrzymie, że w zasadzie nie ma sensu próbować oszczędzać na polisie ubezpieczeniowej typu OC, a zatem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, gdyż jest to obligatoryjna forma ochrony, jaka naprawdę dla zmotoryzowanego jest rozwiązaniem w przypadku zdarzeń losowych. Co więcej, możemy wówczas spać spokojnie, że nie poniesiemy żadnych większych strat natury finansowej z tytułu kar pieniężnych za brak aktualnej polisy. Niektórym wydaje się, że skoro sporadycznie korzystają ze swojego pojazdu, a z reguły trzymają auto w garażu, czy na parkingu, wcale nie potrzebują omawianej formy zabezpieczenia, jaką jest polisa. Oczywiście jest to błędne myślenie! Taką polisę muszą mieć wszyscy, bez wyjątku, a częstotliwość użytkowania pojazdu nie ma tu najmniejszego znaczenia.

OC

Jako OC rozumie się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkich mechanicznych pojazdów, które jest obowiązkowe. Ma ono charakter obligatoryjny, a o tym przesądza ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z niego zrezygnować nie można.

AC

Jest to nieobligatoryjne, dodatkowe ubezpieczenie, jakie może nas chronić na wypadek, gdy nasz pojazd stanie się przedmiotem kradzieży, albo będzie uszkodzony z naszej winy. Ponadto, ta forma polisy wiąże się z rekompensatą dla nas w razie zniszczeń wywołanych działaniem osób trzecich oraz poprzez zderzenia ze zwierzętami, przedmiotami, czy osobami.