NNW – co to za polisa?

12 lutego 2020

Wśród polis ubezpieczeniowych, w szczególności warto zwrócić uwagę na polisę, jaką jest szereg ubezpieczeń komunikacyjnych. Do nich zalicza się jednakże nie tylko OC i AC stanowiące najpowszechniejsze ubezpieczenia tego rodzaju. W obrębie tego rodzaju świadczeń wyszczególnia się też szereg innych możliwych gwarancji, jakimi są na przykład polisa NNW. O co w niej chodzi i przed czym jej posiadanie chroni właściciela samochodu?

NNW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest to polisa komunikacyjna, która opiera się przede wszystkim na świadczeniu ochrony przed nieszczęśliwymi zdarzeniami drogowymi w kontekście tak samego zmotoryzowanego, jak i pasażerów poszkodowanych przez niego oraz przewożonych w jego samochodzie. Polisa, o której tutaj mowa opiera się na rekompensacie finansowej, a ta z kolei jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracujemy. Dodatkowo, warto również wspomnieć o tym, że sporo zależne jest także od tego, jakiego typu szkody powstały i na jaką skalę cenową są one wyceniane. Nie da się w kwestii ubezpieczenia NNW, zresztą jak i każdego innego ubezpieczenia komunikacyjnego generalizować. Wszystko to bowiem kwestia zupełnie indywidualna. Na pewno można jednak stwierdzić, że zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych nastawiona jest na rekompensatę wypłacaną w momencie, gdy na skutek wydarzenia drogowego dojdzie do uszczerbku na zdrowiu – zarówno kierowcy, jak i pasażera, czy też pasażera drugiego z pojazdów mechanicznych biorących udział w zdarzeniu.