Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia AC?

26 stycznia 2023

Autocasco, czyli ubezpieczenie AC, to coraz częściej wykupowana dodatkowa polisa ubezpieczeniowa, która chroni kierowców przed skutkami zniszczeń, uszkodzeń czy też kradzieży pojazdów. Wiedzieć jednak trzeba, że na rynku dostępne są różne polisy, które mogą zasadniczo się różnić. Na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego ubezpieczenia?

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Od czego należy zacząć wybieranie odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia AC? Najważniejsze jest ocenienie, jaki jest zakres poszczególnych polis. Sprawdzenie, w jakich okolicznościach należy się nam wypłata odszkodowania, jest sprawą zdecydowanie najważniejszą.
Dlaczego jest to tak ważne? Jak się okazuje, w polisie mogą być zapisy, od jakich konkretnych zdarzeń uzależniona będzie wypłata pieniędzy. Może się okazać, że pewne bardzo prawdopodobne sytuacje nie będą wyszczególnione.

Jaka będzie wysokość wypłaconego odszkodowania?

Kolejną bardzo ważną sprawą, którą należy sprawdzić przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej, jest sprawdzenie wysokości wypłacanego odszkodowania. W tym wypadku na uwadze należy mieć to, że zwiększając tę kwotę, a także zakres ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia, zwiększa się jednocześnie stawkę. Im zatem wyższe potencjalne odszkodowanie, tym więcej trzeba za takie ubezpieczenie zapłacić.

Metoda wyceny powstałej szkody

Nie da się zaprzeczyć temu, że bardzo ważne podczas wybierania polisy AC jest to, gdzie będą wyceniane powstałe szkody. Kluczowe jest to, aby można było samodzielnie wskazać warsztat, w którym wycena i ewentualna naprawa pojazdu będzie realizowana. Daje to nadzieję na uzyskanie możliwie najlepszej wyceny, lecz także profesjonalnego wykonania wszelkich prac. Te warsztaty, które są narzucane z góry przez towarzystwa ubezpieczeniowe, mogą tego nie zapewniać, co rzecz jasna będzie ze szkodą dla ubezpieczającego.
Kluczem w doborze odpowiedniej polisy AC jest to, aby mieć możliwie jak największy wpływ na wszystkie szczegóły. Pozwoli to dopasować ją do swoich potrzeb i oczekiwań.