Młody zmotoryzowany a polisa odpowiedzialności cywilnej

12 maja 2019

Określenie, że dany kierowca jest młodym zmotoryzowanym jest postrzegane bardzo różnorodnie przez rozmaite placówki świadczące wielorakie usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, a zwłaszcza obligatoryjnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Wszystko to wynika z tego względu, że zakłady ubezpieczeniowe starają się zabezpieczyć swoje własne interesy. W jaki sposób i co ma z tym wspólnego świeżo upieczony zmotoryzowany, który właśnie pozytywnie ukończył kurs prawa jazdy, a teraz staje przed koniecznością uregulowania kwestii formalnych związanych z polisą OC dla swego pierwszego, własnego pojazdu mechanicznego? Dowiesz się o tym, czytając dalsze fragmenty niniejszego artykułu.

Młodzi kierowca może być rozumiane jako kierowca od osiemnastego roku życia do najczęściej dwudziestego piątego roku życia. Niektóre zakłady ubezpieczeniowe rozciągają okres młodości kierowców do dwudziestego szóstego, a czasem nawet i dwudziestego dziewiątego roku życia. W konsekwencji tego, ta grupa klientów – także i tych stałych, z roku na rok pozostających przy tej samej firmie ubezpieczeniowej – zobligowana jest do ponoszenia dużo wyższych składek za obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej, co wynika przede wszystkim z tego względu, ze kierowca młody ma mniejsze doświadczenie na drodze, a zatem jest on dużo bardziej prawdopodobnym potencjalnym ryzykantem – tak też pokazują dane statystyczne, które jasno informują, że najwięcej wypadków związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości dochodzi z powodu przewinień jakich dopuścili się świeżo upieczeni zmotoryzowani.