Młody kierowca a statystyki

15 lipca 2019

Młodym zmotoryzowanym w języku towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej jest świeżo upieczony kierowca, który ledwo zdał egzamin na prawo jazdy i dopiero co otrzymał swój dokument potwierdzający otrzymane kwalifikacje i uprawnienia. Niestety, nawet po paru latach od prowadzenia wozu, kierowca nadal ma w zakładach ubezpieczeniowych status młodocianego. Z czego to konkretnie wynika i z czym się wiąże? Popatrz w dalsze fragmenty.

Młodociany zmotoryzowany rozumiany jest jako kierowca o stosunkowo krótkim stażu prowadzenia pojazdu mechanicznego, który dla towarzystwa ubezpieczeniowego stanowi kierowcę o wiele mniej doświadczonego niż długoletni zasiadający za kierownicą. W konsekwencji, większe jest prawdopodobieństwo, że to właśnie młody zmotoryzowany dopuści się ewentualnego zlekceważenia obowiązujących przepisów drogowych, straci prędzej kontrolę i panowanie nad pojazdem, który prowadzi, czy nie będzie przestrzegać odpowiedniego limitu prędkości. Potwierdzeniem tego są także statystyki prowadzone przez policjantów. Dlatego też towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy ubezpieczenia obowiązkowego jakim jest polisa odpowiedzialności cywilnej także dla młodocianych zmotoryzowanych, ale niestety- nawet czujni i ostrożni oraz ci, którzy bez większych trudności zdali egzamin na prawo jazdy w praktyce i teorii, zmuszeni są zapłacić przez kilka najbliższych lat dużo wyższe kwoty należne za składki na OC. Najczęściej trwa to do dwudziestego szóstego, a nawet dwudziestego dziewiątego roku życia.

młode dziewczyny w samochodzie