Kupiłem auto, co z OC?

12 września 2019

OC to polisa odpowiedzialności cywilnej i z rozmaitych rodzajów ubezpieczeń natury komunikacyjnej, to właśnie OC jest najważniejsze, ponieważ wiąże się z rozlicznymi karami, wymogami i regulowane jest przepisami prawnymi zawartymi w ustawie. Generalnie, wszystkie polisy ubezpieczenia motoryzacyjnego są możliwe do zakupienia, ale nie są odgórnie narzucane kierowcom. Z kolei polisa odpowiedzialności cywilnej jak najbardziej jest odgórnie narzucona i jej nieposiadanie wiąże się z ewidentnymi karami finansowymi.
Warto wiedzieć, że w przypadku wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej staropolskie powiedzenie chytry dwa razy traci jak najbardziej nabiera realności. Nierzadko notowane są bowiem sytuacje, że zmotoryzowany zostaje ukarany za to, że podczas standardowej kontroli drogowej dokonywanej rutynowo i wybiórczo przez funkcjonariuszy policji drogowej nie miał ważnego OC. Wydaje się to normalne i zupełnie naturalne, bo przecież jak wspomnieliśmy to już we wstępie niniejszego poradnika, wynika to z faktu, że OC jest polisą narzuconą prawnie. Niemniej jednak prawdziwym zaskoczeniem dla poszkodowanych czy też samego uchylającego się od przepisów prawnych kierowcy może okazać się fakt, że brak polisy odpowiedzialności cywilnej pociąga za sobą niekiedy tak duże kary finansowe, że kilkukrotnie przekraczają one wysokość szacowanej składki należnej za polisę OC. Ponadto nie zapominajmy, że gdy doprowadzimy do jakiejkolwiek niefortunnej sytuacji drogowej, a nie mamy ważnego OC, to my ponosimy koszty z własnej kieszeni. Nie ma tu większego znaczenia to, czy mowa o rekompensowaniu szkód wyrządzonych sobie samym, czy też oddawanie środków pieniężnych wypłacanych innym poszkodowanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

poduszka powietrzna