Kiedy wygasa ubezpieczenie OC?

3 lipca 2021

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, które należy wykupić pod rygorem odpowiedzialności finansowej. Co do zasady, jeśli kierowca nie wypowie obecnej polisy przed upływem okresu jej obowiązywania, zostaje ona przedłużona na kolejny rok. Istnieją jednak sytuacje, w których ubezpieczenie auta po prostu wygaśnie. Kiedy tak się stanie?

Wyrejestrowanie auta

Ubezpieczenie OC wygaśnie, jeśli pojazd zostanie wyrejestrowany przed końcem czasu jego obowiązywania. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli zgłoszone zostanie zbycie lub utrata pojazdu (np. w wyniku jego kradzieży).

Zaleganie ze składką ubezpieczenia

Nie dojdzie do automatycznego przedłużenia polisy OC pojazdu, jeśli poprzednie ubezpieczenie miało zostać opłacone w systemie ratalnym, jednak właściciel pojazdu zalega z wpłatą którejś ze składek. W takiej sytuacji nie tylko umowa może wygasnąć po roku, ale również może zostać wypowiedziana przez ubezpieczyciela przed upływem terminu wskazanego w umowie. Dodatkowo, z pewnością nie ulegnie ona przedłużeniu.

Zawarcie umowy na wyrejestrowany pojazd

Ubezpieczenie OC wygaśnie, czy też raczej zostanie wypowiedziane przez ubezpieczyciela, również wtedy, gdy zostanie zawarte na już wyrejestrowany pojazd. Polisa nie może obowiązywać w takiej sytuacji, dlatego ubezpieczyciel wypowie ją niezwłocznie po wykryciu takiej sytuacji.

Umowa może przestać obowiązywać również w innych sytuacjach – na przykład gdy po sprzedaży pojazdu, nowy właściciel ją wypowie czy w momencie zawarcia innej umowy na ubezpieczenia auta i niewypowiedzenia poprzedniej polisy.

Handsome Car Salesman Selling Cars