Jakie są różnice między ubezpieczeniem OC a AC samochodu?

13 kwietnia 2023

Wiele osób zastanawia się, jakie są różnie pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC samochodu. Okazuje się, że są one znaczne. W tym artykule dowiesz się o najistotniejszych różnicach pomiędzy tymi formami ubezpieczeń pojazdów.

Ubezpieczenie OC i AC

Warto na samym początku wyjaśnić, że ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) to dwa różne rodzaje ubezpieczeń samochodu, które oferują różne poziomy ochrony. To pierwsze jest obowiązkowe. Chroni ono kierowcę przed roszczeniami osób trzecich, które mogą powstać w wyniku wypadku drogowego. W ramach takowego ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód, jakie kierowca wyrządził osobom lub ich mieniu.

Ubezpieczenie autocasco jest natomiast dobrowolne i chroni auto przed różnymi rodzajami szkód, w tym kolizjami, kradzieżą, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Obejmuje ono najczęściej zarówno koszty naprawy, jak i utratę wartości samochodu w przypadku całkowitego zniszczenia.

Różnice pomiędzy formami ubezpieczeń pojazdu

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed roszczeniami osób trzecich, w czasie kiedy ubezpieczenie AC chroni samochód przed różnymi rodzajami szkód. Bardzo dużo osób decyduje się na to drugie, żeby uzyskać dodatkową ochronę dla swojego pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że koszty ubezpieczenia AC mogą być wyższe niż ubezpieczenia OC.

Inne istotne kwestie

Okazuje się, że ubezpieczenie AC może mieć różne formy oraz zakresy pokrycia. Nierzadko obejmuje jedynie podstawowe szkody, takie jak kradzież lub zniszczenie pojazdu w wyniku pożaru, lub może zawierać szersze pokrycie obejmujące szkody spowodowane przez zdarzenia losowe, wandalizm i inne sytuacje. Im szerszy zakres ubezpieczenia AC, tym wyższa będzie jego cena.

W przypadku braku ubezpieczenia AC, właściciel auta musi samodzielnie pokryć koszty naprawy lub odszkodowania związane z uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu. Z tego powodu na taką polisę decydują się często ludzie, którzy posiadają drogie i nowe samochody, gdyż koszty ich napraw mogą być bardzo wysokie.