Jak działa OC?

19 września 2019

OC a więc polisa odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem komunikacyjnym obowiązkowym dla każdego bez wyjątku. Musimy jednak pamiętać, że pojęcie OC jest w dzisiejszych czasach i aktualnie obowiązującym prawie polskim bardzo szerokim terminem i dość niejednoznacznym, gdyby tak przyjrzeć się wszelkim zagadnieniom z nim związanym.

OC a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi być po to, aby w razie jakichkolwiek stłuczek drogowych itd. doszło do wypłaty stosownej rekompensaty środków pieniężnych w ramach odszkodowania na pokrycie wyrządzonych szkód nie z naszej własnej kieszeni, ale przede wszystkim z puli finansowej naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zdecydowaliśmy się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej. Od tego jest jednak szereg przypadków indywidualnych. Na przykład często zdarza się, że suma pieniężna naliczana jako kara finansowa w razie kontroli czy stłuczki drogowej za brak posiadania ważnego OC okazuje się dużo większa niż składka, od zapłacenia której migał się kierowca. Ponadto warto wiedzieć, że nie trzeba być uczestnikiem czy winowajcą zdarzenia niefortunnie mającego miejsce na trasie, aby funkcjonariusze doszli prawdy, że przemieszczamy się naszym pojazdem mechanicznym bez obowiązującego, aktualnego OC. Wystarczy, że przypadkowo zostaniemy zatrzymani przez drogówkę w celu rutynowej kontroli drogowej. Ponadto, musimy pamiętać, że wyrządzenie szkody komuś i brak własnego OC pociąga za sobą konieczność wypłacenia należnych sum pieniężnych z puli finansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale i tak z czasem Fundusz zgłosi się do sprawcy zdarzenia o całkowity zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

mężczyzna pomagający kobiecie w wypadku samochodwym