Czym jest OWU?

11 marca 2018

Jako OWU rozumie się Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a więc swego rodzaju „regulamin”, który obejmuje określny zakres ubezpieczenia AC, to jest autocasco. Każdy, kto zawiera współpracę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, musi podpisać wcześniej dokument, a to wiąże się z kolei ze szczegółowym podpisaniem OWU.

Nie obowiązkowe, dodatkowe

Ubezpieczenie jakim jest autocasco okazuje się dobrowolnym świadczeniem, nieprzymusowo wykupowanym przez zmotoryzowanych, co wynika z faktu, iż chcą oni mieć dodatkową ochronę swojego samochodu. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, iż mimo że autocasco nie jest regulowane na mocy ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązujących, trzeba aby polisa ta wiązała się z przedstawieniem klientowi OWU. Musi to być dokument wiążący, na podstawie którego konsument ma prawo ubiegać się o swoje rekompensaty. To dokument bazowy do sformułowania AC i stworzenia umowy ważnej z prawnego punktu widzenia.

Co ma obejmować?

W dokumencie OWU konieczne okazuje się przede wszystkim uwzględnienie obowiązków leżących po obu stronach podpisujących umowę – zarówno klienta, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. Dodatkowo wyszczególniony powinien być sposób ustalania rekompensaty, dokładny zakres ubezpieczenia i wyłączenia ze strony zakładu.