Bezpośrednia likwidacja szkody. Poradnik OC

29 sierpnia 2018

OC to skrót powszechnie znanej polisy komunikacyjnej, jaką jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie ma możliwości, zgodnie z prawem figurowanie jako właściciel pojazdu, bez aktualnego ubezpieczenia tego rodzaju, które jest wymogiem prawnym, odgórnie narzuconym przez ustawę. Każdy posiadacz auta, niezależnie od tego, jaki typ samochodu posiada, ile lat ma tenże pojazd oraz jak intensywnie jest on eksploatowany, zawsze musi raz do roku wykupić polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wraz z pojęciem szeroko rozumianego OC, warto wspomnieć o terminie bezpośredniej likwidacji szkody. Na czym się ona opiera i co z niej wynika? Jeżeli dochodzi jedynie do takiego zdarzenia drogowego, jakie nie wywołuje zbyt poważnych skutków, a więc kolizji, z polisy OC sprawcy tego zdarzenia jak najbardziej można uzyskać rekompensatę, a czyni się to właśnie, korzystając do tego celu z prawa bezpośredniej likwidacji szkody, jaka skrótowo określana jest BLS. Warto pamiętać, że wtedy trzeba zwrócić się o wsparcie formalne do ubezpieczyciela – naszego własnego, który już sam załatwia wszelkie kwestie z ubezpieczycielem sprawcy kolizji.