Autocasco – nie dla każdego takie samo

13 sierpnia 2019

Kiedy decydujesz się na posiadanie swego własnego pojazdu mechanicznego, obowiązkowo musisz mieć także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jest to wymóg jaki odgórnie został narzucony, bez względu na to jak często przemieszczasz się danym samochodem, czy jest to wóz zupełnie nowy wprost z salonu, czy też może pochodzi z rynku wtórnego. Nie ma także najmniejszego znaczenia jego wiek, model i cena, jaką za niego zapłaciłeś. Odstępstw od posiadania OC nie ma. Jest natomiast szereg różnorodnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które są dodatkowymi wariantami i nie każdy zmotoryzowany ma obowiązek ich posiadania. Przykładem jest AC, a zatem Autocasco.

Autocasco powinno chronić przed szkodami, jakie wyrządzone zostały przynajmniej częściowo z winy kierowcy stanowiącego właściciela pojazdu mechanicznego, jaki uległ uszkodzeniu czy kolizji. Ponadto, autocasco gwarantuje z reguły całkowitą rekompensatę strat pieniężnych związanych między innymi ze szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie, czy też negatywne skutki rozmaitych klęsk żywiołowych, czy szkodliwe następstwa warunków atmosferycznych takich jak powodzie, lawiny, gradobicie itd. To, co konkretnie obejmuje akurat Twoja polisa ubezpieczenia AC, uzależnione jest jednakże wyłącznie od ubezpieczyciela. To towarzystwo ubezpieczeniowe jednoznacznie wskazuje na to, co konkretnie znajduje się w podpisywanej umowie z konkretnym klientem, więc to, że Twój znajomy dostał szerszy pakiet u swojego ubezpieczyciela nie jest równoznaczne, iż na taki sam wachlarz usług możesz liczyć również i Ty.

trójkąt ostrzegawczy