Autocasco – na czym powinno polegać?

10 sierpnia 2019

Decydując się na inwestycję w dodatkową formę ochrony w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego AC, czyli popularne Autocasco, koniecznie powinieneś zwrócić uwagę na jedną prostą kwestię, a mianowicie – jaki jest zakres prezentowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe umowy i oferty. Więcej na ten temat w dalszych fragmentach.

Podstawowy zakres AC zazwyczaj wiąże się z licznymi szkodami, które są rekompensowane w momencie, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego z naszej winy. Ponadto mowa o odszkodowaniach wypłacanych w związku z kolizjami z innymi uczestnikami ruchu drogowego, ale też ze zwierzętami czy przeszkodami drogowymi, a więc rozmaitymi obiektami materialnymi. Co więcej, większość towarzystw decyduje się na wypłacanie pieniędzy pokrzywdzonym na skutek aktów wandalizmów, czy też przez osoby trzecie. Istotne jest też podkreślenie, że podstawowe AC powinno z reguły obejmować szkody powstałe przez zjawiska natury takie jak huragan, grad, lawina, powódź, czy ekstremalna pogoda i katastrofy naturalne oraz klęski żywiołowe. W naszym kraju bardzo często dochodzi do kradzieży pojazdów mechanicznych, ale niestety – przeważnie podstawowy wymiar Autocasco nie obejmuje takich przypadków. Kiedy podpisujesz umowę o AC, koniecznie zwróć uwagę na bardzo istotną kwestię, jaką stanowią wyłączenia, a zatem sytuacje w jakich zakład ubezpieczeniowy nie odpowiada za powstałe szkody. Wyżej wspomniana kwestia kradzieży pojazdu bardzo często do elementów wyłączenia się zalicza. Pamiętajmy również, że oferta ofercie nierówna, więc każdy zakład ubezpieczeniowy ma swoje własne zasady, którymi kieruje się względem AC.

wypadek drogowy