Autocasco i wszystko o nim

5 lipca 2020

Jako Autocasco rozumie się drugie w kolejności najbardziej popularne świadczenie z kategorii ubezpieczeń majątkowych a w szczególności ubezpieczeń zaliczanych do tak zwanych polis komunikacyjnych. Jest to doskonale znane każdemu zmotoryzowanemu AC. Warto nadmienić, że jest to polisa nieobowiązkowa, a więc nieobligatoryjnie narzucona jak ma to miejsce w przypadku innej powszechnie znanej każdemu polisy ubezpieczeniowej to jest odpowiedzialności cywilnej czyli OC.

W przypadku Autocasco bardzo ważny jest fakt, jaki ostatnimi czasy można stwierdzić, a mianowicie, że polisa dobrowolna jaką jest charakteryzowane tu AC staje się coraz częściej standardem wśród polskich kierowców. Wynika to  głównej mierze z tego, iż nasi zmotoryzowani stali się świadomi tego, jak wiele zalet i korzyści wynika dla nich w momencie, gdy przykładowo ich pojazd mechaniczny stanie się przedmiotem łupu potencjalnych złodziei, bądź kiedy dojdzie do sytuacji, gdy na skutek klęski pogodowej typu powodzie bądź susze dojdzie do wybuchu pożaru i ucierpi na tym właśnie ich pojazd. W gruncie rzeczy warto podkreślić, iż Autocasco okazuje się przede wszystkim polisą przezornych, bowiem jest to doskonała forma zabezpieczenia kierowców w momencie, gdyby coś nieoczekiwanego miało miejsce. Autocasco chroni także w sytuacji, kiedy to z naszej winy dojdzie do stłuczki, kolizji, czy wypadku drogowego. Warto zatem zdecydować się na omawiany tu rodzaj polisy odpowiedzialności cywilnej chociażby wedle reguły – na wszelki wypadek.