Assistance dla przezornych

12 czerwca 2017

Assistance dla przezornych

Każdy kierowca z racji takich a nie innych zasad obowiązujących aktualnie zmuszony jest do wykupienia co roku przymusowego ubezpieczenia OC. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jakie ma być standardem, wymogiem niezbędnym, ale nie jedyną możliwą formy ochrony. Dodatkowo jest też sposobność inwestycji w AC, tj. autocasco, a także w ubezpieczenie komunikacyjne Assistance, któremu poświęcimy w niniejszym poradniku nieco więcej uwagi.

Pod pojęciem polisy Assistance rozumie się charakterystyczny rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest nierzadko formą dodatku – w postaci extra pakietu do innych typów ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki posiadaniu tego typu wariantu możliwe jest zapewnienie całodobowej pomocy w przypadku dojścia nie tylko do standardowych wypadków drogowych, ale także awarii, usterek czy kolizji auta. Co dokładnie zawiera w sobie Assistance?

Po pierwsze, nie zapominajmy, że jest to gwarantowana pomoc medyczna, kompleksowa pomoc prawna, pewna pomoc za granicą, a także opcja dowozu paliwa na drodze. Po drugie, mając Assistance możemy spać spokojnie o pokrycie kosztów auta zastępczego, w razie gdyby coś się wydarzyło, jak również pokrywane są koszty holowania pojazdu. Jeszcze inna kwestia dwadzieścia cztery godzinny możliwej pomocy, niezależnie od tego, co się wydarzy.

O tym, jak będzie prezentowała się nasza polisa Assistance zadecyduje oczywiście wysokość składki, na jaką się skusi właściciel pojazdu. Możliwości rozmaitych form polisy jest naprawdę wiele. Zanim więc wybierzemy którąkolwiek opcję, zróbmy gruntowną selekcję wersji prezentowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.