AC w praktyce

12 grudnia 2019

Czym jest autocasco? Jako ubezpieczenie znane powszechnie pod skrótową nazwą AC, rozumie się polisę ubezpieczenia komunikacyjnego, która nie jest obowiązkowa, ale przede wszystkim wiąże się ona z dodatkową formą ochrony naszego pojazdu mechanicznego. Po co zatem coś więcej niż OC?

OC to polisa odpowiedzialności cywilnej, która jest wymagana i obligatoryjna dla każdego bez wyjątku. Jeżeli dysponujesz pojazdem mechanicznym, nie da się ukryć, że musisz posiadać także i OC, bo w przeciwnym razie przy pierwszej lepszej, standardowej kontroli drogowej dojdzie do nałożenia na Ciebie potężnej kary finansowej. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że OC czyli polisa odpowiedzialności cywilnej stanowi tylko i wyłącznie o tym, że jesteśmy chronieni przed płaceniem za szkody wyrządzone z własnej kieszeni w momencie, kiedy do wypadku drogowego, kolizji czy też stłuczki dojdzie z winy innego kierowcy, a nie nas jako zmotoryzowanych. Jeżeli natomiast chcemy być dużo szerzej objęci ochroną, koniecznie powinniśmy postawić na tytułowe AC, czyli dodatkowe autocasco.

Autocasco jest to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest dodatkowe, ale warto w nie inwestować przede wszystkim z tego względu, że w momencie kradzieży pojazdu, stłuczki, czy też w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji ze zwierzęciem, nasz samochód jest zawsze maksymalnie chroniony, a towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam ewentualne koszty naprawy czy da rekompensatę za wyrządzone szkody. Jest to gwarancja pełnego komfortu jazdy i brak obaw o to, co będzie w momencie, gdy nasz pojazd zostanie uszkodzony.

mężczyzna biorący udział  w wypadku samochodowym