AC – co pokryje?

1 czerwca 2020

Wyróżnia się bardzo wiele rozmaitych rodzajów polis ubezpieczeniowych, które teoretycznie i praktycznie można byłoby zaliczyć do grupy ubezpieczeń majątkowych. Wśród nich na pewno godnym uwagi typem polis okazują się polisy ubezpieczeń samochodowych zwane ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Do tego szeroko dziś rozpowszechnionego worka polisowego zalicza się jednakże te dwie odwiecznie każdemu kierowcy znane formy polis a mianowicie OC, to jest polisę odpowiedzialności cywilnej jaka jest obligatoryjnie narzucona i wymagana odgórnie od każdego jednego pełnoprawnego zmotoryzowanego, jak także zupełnie dobrowolna i nienarzucana polisa AC, czyli Autocasco.

Warto zwrócić uwagę na to, że znane potocznie jako skrót AC, jest niby dodatkowe, ale coraz częściej wraz z biegiem czasu słyszy się o tym, że zmotoryzowani zdecydowali się na wykupienie całego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, przez co natomiast rozumie się połączenie polisy odpowiedzialności cywilnej z polisą Autocasco. Takie rozwiązanie z perspektywy i finansowego punktu widzenia jak najbardziej jest właściwe i mile widziane zarówno ze strony ponoszącego spory koszt finansowy właściciela danego ubezpieczanego pojazdu mechanicznego, jak także i samego towarzystwa ubezpieczeniowego, które może liczyć na rozszerzoną formę współpracy z konkretnym klientem. OC pokrywa wszelakie straty wynikające z tego, e to my z naszej winy dopuściliśmy się do jakiegoś niespodziewanego zdarzenia drogowego. Daje także zabezpieczenie zmotoryzowanym w momencie gdy pojazd zostanie skradziony bądź zniszczony przez osoby trzecie czy w klęsce żywiołowej.